Hoiab end kursis uuemate suundadega täiskasvanuhariduse valdkonnas. Käsitleb ennast õppijana, vastutab enda arengu eest.

Arvan, et inimestel on väga kasulik õppida kogu oma elu vältel. Ise teen seda väga meeleldi. Elu ei seisa ühel kohal, muutub kõik- nii meie ise, kui meie vajadused. Ning oma töös tuleb mul neid muutuseid ka arvestada. 

Õpin palju, see avab mulle uusi võimalusi mitte ainult põhierialal, vaid ka täiskasvanute koolitamise valdkonnas. Näiteks lõpetasin 2019.aastal kliinilise psühholoogi eriala koolituse, mis omakorda lubas mul alustada koolitust “Kliinilise psühholoogia” programmis, mis kokkuvõttes osutus väga nõutavaks. 

“Kolbi tsükkel”

Andragoogika koolituse algusega ETERNA koolituskeskuses algas minu kui pedagoogi arengus uus etapp. Sain uusi teadmiseid, avastasin enda jaoks täiskasvanute koolitamise uusi meetodeid ja skeeme (näiteks SMART meetod ja “Kolbi tsükkel”), hakkasin rohkem tähelepanu osutama õppetegevuse planeerimisele.

Töö antud eneseanalüüsiga võimaldas mul süstematiseerida oma kogemust. Märkasin, et minu lähenemine täiskasvanute koolitusele muutus terviklikumaks ja teadvustatumaks. 

Kõige väärtuslikum aga koolituses on minu jaoks suhtlemine kolleegide-õpetajatega: võimalus osaleda seminaridel ja kovisioonides, vahetada kogemust, arutada täiskasvanute koolitamise valdkonnas ilmuvaid meetodeid ja tendentse. Kahjuks aga ei suuda ma nõrga eestikeele oskuse tõttu alati osaleda mind huvitavatel seminaridel või konverentsidel, samuti ka aktiivselt suhelda eestlastest kolleegidega. 

Täna on koolitussüsteemi põhitendentsiks ja vajaduseks kahtlemata kaugkoolitus. Minu jaoks on see tõsine väljakutse, kuna lisaks uutele teadmistele ja oskustele IT valdkonnas, nõuab see ka uute koolitusmeetodite otsingut.