Valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast/koolitusprogrammist.

Minu poolt korraldavate loengute ja treeningute põhiteemad on seotud suhtluspsühholoogiaga, kliinilise psühholoogiaga ja psühhodiagnostikaga. Saadud teadmiste ja kogemuse põhjal hindan oma kompetentsustaset nimetatud valdkondades kõrgena.

  • Olen 20.aastase töökogemusega praktiseeriv psühholoog. Töötan Kohtla-Järve Ahtme kliinikumis.
  • Pedagoog-psühholoog eriala baashariduse sain Sankt-Peterburi Leningradi Riiklikus regionaalülikoolis
  • Ülikoolis õppides läbisin paralleelselt psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia täiendava kursuse, mille lõppedes hakkasin tegelema psühholoogilise nõustamisega.
  • Koolituse ajal sain ka esimese täiskasvanute koolitamise kogemuse: minu pedagoog kutsus mind abiks seminaride ja treeningute korraldamisel, seejärel andis mulle üle uute tudengite rühmad nende koolitamiseks nõustamise valdkonnas: baasteadmised kontakti astumise, dialoogi pidamise, küsimuste esitamise oskuse jne. valdkonnas.
  • Sankt-Peterburi Behterevi nimelises riiklikus psühhiaatria ja neuroloogia meditsiiniuuringute keskuses sain täiendava hariduse – «kliiniline psühholoog».
  • Karvasarski Institut sain hariduse kognitiiv-käitumusliku teraapia valdkonnas.
  • Läbisin Saksa Katatüüm-imaginatiiv psühhoteraapia ühing(Balti grupp) psühhodünaamilise psühhoteraapia koolituse, mis andis mulle õiguse korraldada psühhoteraapiat. Samuti aitab see mul mõista rühmas toimuvaid dünaamilisi rotsesse.
  • Psühhodiagnostika – on osa minu igapäevasest kliinikumis tehtavast tööst. Valdan erinevaid psühhodiagnostilisi metoodikaid, püüan selles valdkonnas vastavaid koolitusi läbides ennast pidevalt täiustada, täiendasin ennast kliinikumis, kus töötan 2000.aastast.
  • 2000.aastast tänaseni läbin regulaarselt isiksuslikku teraapiat, individuaalset ja rühma supervisiooni.

Diplomid, tunnistused, litsentsid: