Annab õppijatele tagasisidet kogu koolitusprotsessi vältel.

Kogu koolitusprotsessi käigus annan koolitavatele toetavat ja korrigeerivat tagasisidet. 

Praktiliste oskuste ja kogemuste töötlemisel on koolitavatel tähtis õppejõult saada põhjalikku tagasisidet. Seejuures püüan järgida toetava ja korrigeeriva tagasiside tasakaalu (Mis õnnestub hästi, mida aga peaks tegema paremini). 

Lisaks annan osalejatele tagasisidet koolitusprotsessi käigus rühmas toimuvatest protsessidest: 

  • Tööreeglite rikkumisel, näiteks kui kellelgi osalejatest heliseb korduvalt telefon, kasutan «MINA-sõnumit” (isiksust kritiseerimata kirjeldan olukorda): “Mul on raske keskenduda, kuna minu tähelepanu lülitub ümber telefonile”. 
  • Kui rühmas toimuvad dünaamilised protsessid (näiteks ilmneb osalejatevaheline konflikt), selgitan ja arutan neid läbi rühmas, et osalejad mõistaksid, mis toimub ja tunneksid end ohutult. 
  • Koolituse lõpus toimuval kokkuvõtlikul ringil annan tagasisidet antud rühmaga tehtud tööst (Mis rühmaga töötades meeldis? Mis segas? Mis aitas?).  

Tagasiside võib olla mitte ainult verbaalne. Minu rahulik reaktsioon kellegi osalejatest emotsionaalsele lahvatusele näitab sõnadest paremini, et tunded –  on normaalne ilming. Sageli tunneme erinevaid tunnetusi veel täiel määral teadvustamata asjade suhtes, kuid need tunded on sama reaalsed nagu meie mõtted. Pakun treeningus osalejatel jagada oma tundeid ja neid vabalt väljendada.   

Koolitavatel on sageli kasulik saada tagasisidet mitte ainult õppejõult, vaid ka teistelt koolituses osalejatelt. Sellist tagasisidet korraldades (näiteks tööjuhtumite supervisiooni korral) jälgin, et see oleks sisu poolest konstruktiivne ja vormi poolest korrektne.