Kogub õppijatelt arvamusi õppeprotsessi kohta, valides sobivad meetodid.

Kogu õppeprotsessi käigus kogun erinevate meetodite abil tagasisidet, saamaks teada õppurite arvamust ja hindamaks koolituse efektiivsust. 

Enne koolituse alustamist kogun ankeedi abil infot osalejate eesmärkide ja nende koolitusest saadavate ootuste kohta. See on minu esimene suhtlus osalejatega, võimalus saada rühma kohta  esmamuljet. 

Koolituse toimumise ajal kogun erinevatel viisidel taas tagasisidet hindamaks, kuidas kulgeb õppeprotsess ja vajadusel teha sinna vastavad muudatused. 

  • Loengute ajal kasutan ekspressküsitlust: Kas kõik on arusaadav? Kas on küsimusiMilliseid järeldusi võivad minuga jagada? Vahest märgivad kuuluajad, et räägin liiga kiiresti, sel juhul räägin aeglasemalt.    
  • Sageli ei ole osalejad otseselt valmis rääkima oma tunnetest ja soovidest. Mistõttu kasutan „Tunnetekaardi“ meetodit: paigaldan auditooriumi nurgas üles pabertahvli ja palun osalejatel kogu koolituse kestel ja mistahes ajal kleepida sinna märkepaberid oma tunnetuste, küsimuste ja soovidega.  
  • Iga koolitusmooduli lõpus esitan küsimusi, et osalejad saaksid reflekseerida oma kogemust: Mida õppisite? Mis oli tähtis? Ning juba tagasiside põhjal hindan vahe-eesmärkide saavutamist. 
  • Jälgin osalejate mitteverbaalseid ilminguid, pööran tähelepanu tunnetele. Olen psühholoog ja minu jaoks on tunnetel alati oluline tähtsus. Nende kohta võin pärida mistahes ajal kogu tunni vältel, eriti siis, kui märkan rühma vastupanu või on tekkimas konflikt.  

Koolituse lõpus kogun tagasisidet 2 etapis:

  • Palun täita küsimustiku, 
  • Kokkuvõtete tegemiseks ja saavutatud eesmärkide hindamiseks korraldan „Lõppringi“.  

Kirjalikku varianti kasutan edasiseks analüüsiks, muuhulgas võrdlevaks analüüsiks, kuna ühte ja sama programmi kasutan erinevates organisatsioonides.  

Hindan ja armastan oma õpilastelt saadud tagasisidet, olen eriti tänulik nendele, kes annavad küsimustele põhjalikke, detailseid vastuseid. Rõõmustan alati positiivse tagasiside üle, suhtun tähelepanuga konstruktiivsesse kriitikasse.