Teavitab seotud isikuid õppe tulemustest, kasutades kokkulepitud meetodit ja tuginedes faktidele.

Koolitusprotsessi lõppedes annan koolitavatele, tellijafirma juhtkonnale ja/või koolituskeskusele tagasisidet tulemuste kohta. 

Koolitavatele annan tulemustega seotud tagasisidet viimases tunnis, ühise kokkuvõtete tegemise protsessis. Selleks kasutatavad meetodid on kirjeldatud “Valib sobivad hindamismeetodid ja hindab õpiväljundeid”

Lõppringil vastan ka ise nendele küsimustele, mida esitasin osalejatele (Mis oli töös minu jaoks tähtis? Mis keeruline? Mis meeldis rühmaga töötades?) ning teen koolituse kohta üldkokkuvõtte.   

Korraldajatega (koolituskeskustega) arutame koolituse lõppedes tavapäraselt läbi üldiseid küsimusi: 

  • Kas tekkis korraldusliku iseloomuga raskuseid?   
  • Kuidas hindan kokkuvõtlikult kursuse tulemusi?   
  • Kas minu arvates on antud rühmal vaja edasi õppida? Kui jah, siis mida konkreetselt võiks nendele pakkuda. 
  • Kui korraldajad teevad oma anketeerimist, vahetame tagasisidet, järgides seejuures konfidentsiaalsuse põhimõtet.  

Peale tagasiside analüüsi hinnangut vestlen tellijafirma juhiga, arutamaks tulemusi ja vajadusel ka tekkinud raskuseid. 

  • Näiteks algas ühes ettevõttes koolitus kell 13.00, enne seda aga tegid inimesed oma tööd. Kursus oli seotud kliinilise psühholoogiaga, mis kestis viis tundi. Märkasin, et koolitavatel oli raske keskenduda kursustel ning tagasisides vastasid, et ühel ja samal päeval on nii tööd, kui kursuseid raske kombineerida. Arutanud ettevõtte juhiga tekkinud probleemi, õnnestus meil järgmiseks koolituseks kokku leppida sobilikum aeg. 

Tulemuste väljakuulutamisel toon ära vaid üldinfo, nimesid nimetamata. Sageli on juhtidel küsimused konkreetsete osalejate kohta: paluvad anda hinnangu oma töötaja isiksusele või käitumisele, jagada nendega vaatluseid. Taolistel juhtudel viitan konfidentsiaalsusele ja eetilistele normidele, kunagi ei aruta kolmandate isikutega osalejate käitumist ja nende isiksuse eripärasid.