Selgitab õppijatele õppekavas (kui õppekava on olemas) seatud õppe eesmärke. Toetab õppijaid individuaalsete õpieesmärkide seadmisel, aidates siduda neid koolitusprogrammist tulenevate eesmärkidega.

Oma töös märkasin, et täiskasvanud koolitatav soovib alati teada, milleks kulutab oma aega ja kas saab edasises elus neid uusi teadmiseid ja oskuseid ka rakendada. Seetõttu sõnastan koolitamise eesmärke maksimaalselt arusaadavalt ja konkreetselt, pööran tähelepanu nende saavutatusele. Kindlasti kirjutan need üles tahvlile/pabertahvlile või demonstreerin presentatsiooni slaidil.     

Selleks, et koolitusprogrammi raames aidata osalejatel määratleda isiklikke eesmärke, kasutan erinevaid meetodeid.

  • Küsitlust. Enne koolitamise alustamist ja vahetult koolitamise eel huvitun alati tulevaste osalejate eesmärkidest ja ootustest (ankeedi abil). Vastuste analüüs aitab sageli kindlaks määrata reaalselt tähtsaid, minu poolt planeerimata jäänud probleeme. 
  • SMART meetodit. Töötab hästi mistahes rühmas. Kindlalt esitatud küsimused  aitavad koolitavatel siduda oma eesmärke õppeprogrammiga.  
  • “Tähereitingu metoodikat” prioriteetsete eesmärkide määratlemiseks. Eriti aktuaalne erinevate nõudluste korral ajaliselt lühikese koolituse tingimustes. Näiteks pakun valikuks mitu võimalikku eesmärki ja palun koostada “tähereitingu” – ütleme näiteks, “vajalik” – kolm tärni, “kasulik” – kaks tärni, “huvipakkuv” – üks tärn, “mitteoluline” – ühtegi tärni. Loen kokku iga eesmärgi eest antud tärnid ja kirjutan tulemused tahvlile. Ning reitingu tulemusi arvestades, määran kindlaks treeningu lõppeesmärgid ja materjali esitamise korra. 
  • Loomingumeetod. Kui koolituses osalejatel on keeruline sõnastada eesmärke verbaalselt, pakun väljendada neid joonistuse või skeemina. 

Eesmärkidega seotud töö jätkub ka koolituse korraldamise protsessis. 

  • Sageli küsivad koolitatavad, miks nad peavad täitma ühtesid või teisi ülesandeid. Vastan alati sellistele küsimustele ja selgitan, kuidas on seotud see, mida nad teevad tundides, koolitamise eesmärkidega. 
  • Iga uue mooduli eelselt selgitan selle kohta teema õppimise üldises loogikas ja selle rolli koolitusülesannete lahendamisel. Mooduli lõpetamisel arutame koolitavatega läbi, kuidas nad kavatsevad uusi teadmiseid praktikal rakendada.