Viib läbi õppeprotsessi, vajadusel muudab õppe etappide järjestust ja töövorme, kaasates õppijaid ja arvestades õpperühma vajadusi.

Hoolikas ettevalmistamine ja planeerimine on kahtlemata väga tähtsad, efektiivseks koolituseks aga on samatähtis pedagoogi oskus olla paindlik, vajadusel olema valmis tööd ümber korraldama. 

Isegi korduv ühe ja sama teemaga seotud koolituse korraldamine, ei anna kindlust, et kõik toimib plaanikohaselt. Iga rühm on unikaalne, sageli tuleb töövormi korrigeerida lausa õppeprotsessi ajal. 

  • Näide koolitusest: mind kutsuti koolitama tugiisikuid, kusjuures tellija  ei teatanud, et rühmas osalejad on endised narkomaanid, kes praegu töötavad sõltuvustega inimeste tugiisikutena. Loenguploki ajal tundsin arusaamatut ja tugevat rühma vastuseisu, mis tegi edasise koolituse ebaefektiivseks. Ja siis esitasin nendele otsese küsimuse: “Mis praegu toimub ja mida te antud hetkel tunnete?”. Sel hetkel tuli kiirkorras muuta töömeetodeid: vahetasime oma kohad (laudade tagant istusime ringi) ning hakkasin tegema rühmatööd. Peale seda, kui osalejad ütlesid välja oma negatiivsed emotsioonid ning nendele sai reageeritud, võisin jätkata teoreetilist materjali. 

Koolitusprotsessis jälgin pidevalt osalejate lülitatust nende verbaalsete ja mitteverbaalsete ilmingute põhjal. 

  • Kui märkan loengul osalejate seas tugevat väsimust, muudan töö vormi: rühma ergutamiseks korraldan mängu, esitan arutamiseks küsimuse kas paaridele või väiksematele rühmadele, pakun läbiarutamiseks praktikast võetud juhtumi.  
  • Sageli on rühmal peale lõunapausi raske lülituda töösse. Sel juhul pakun välja ühe positiivsetest psühholoogilistest tehnikatest (näiteks vastata 5 minuti vältel paarides küsimusele “Mis mul minu töös õnnestub hästi?”) Taoline meetod viib rühma kiiresti aktiivsesse tööolukorda. 

Püüan kõik osalejad maksimaalselt kaasata koolitusprotsessi. 

Näide: töö toimus väikestes rühmades, kus arutasime kollektiivis liidriks olemist. Üks osalejatest keeldus arutluses osalemast, põhjendades seda väsimusega. Pakkusin talle mitte olla arutluses osaleja, vaid olla selle rühma vaatlejaks.  Harjutuse lõppedes osutus tema vaatlustest tehtud tagasiside rühma jaoks väga tähtsaks. Hiljem võtsin selle töövariandi oma praktikasse ja hakkasin seda kasutama teistes rühmades.