Rakendab erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise-, vaimse- ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.

Pedagoogina vastutan koolitamiseks soodsa õhkkonna loomise eest. 

Tavaliselt töötan koolituskeskustes või konverentsisaalides. Tulen varakult kohale, kontrollin, kas tehnika on töökorras, vastavalt tööformaadile paigutan laiali toolid ja lauad, tuulutan ruumi.

Veendun, et kõikidele osalejatele on teada auditooriumi number, kus paiknevad WC-d ja väljapääsud. Koolituse eelselt arutan läbi töörežiimi: töö alguse, vaheajad ja lõpetamise. Hindan enda ja oma õpilaste aega ning püüan kindlalt järgida plaani. 

Erilist tähelepanu osutan tundides hubase, sõbraliku õhkkonna loomisele.  

  • Koolitusele esmakordselt tulnud osalejad tunnevad ennast tavaliselt veidi ebakindlalt, seega on mistahes minu poolt ilmutatud austusmärk väga tähtis. Seetõttu püüan kiusatusele lõpetada viimased ettevalmistused või lugeda materjali lõpuni mitte järele anda, vaid  võtan saabuvaid vastu isiklikult. Naeratan ja teretan igaühte eraldi, seejuures nende nimesid meelde jättes.   
  • Kui õpilaste seas on eesti keelt kõnelevad osalejad, püüan kohvipauside ajal nendele öelda kasvõi paar eestikeelset fraasi.. 
  • Kui koolituse päeval on rühma seas sünnipäevalapsi, kindlasti õnnitleme neid. 
  • Kui koolitus toimub mitu päeva järjest, esitan alati küsimuse: “Mida uut ja huvitavat on toimunud selle aja jooksul, mil me üksteist ei näinud?“. See loob hea meeleolu ja aitab neid häälestada uueks päevaks.  
  • Koolitamise protsessis püüan osalejaid toetada positiivse tagasisidega ja rühma konsolideerida.  

Minu kogemus näitab, et tööõhkonna loomisele koolitamise protsessis aitab suuresti kaasa rühma tööreeglite kehtestamine. Treeningute ajal reegleid täiustatakse, erilise tähenduse omandab konfidentsiaalsuse reegel.  

Õppetööks soodsa õhkkonna loob ka pedagoogi õige suhtlemisstiil. Minu põhireegel täiskasvanud õpilastest koosneva rühmaga suhtlemisel: iga osaleja on isiksus, tähtis on igaühe arvamus. Koolitamise protsessis ei ole ma autoritaarne õpetaja, vaid partner, abiline, juhendaja ja nõustaja.