Kasutab asjakohaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida; teab digiõppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke meetodeid digiõppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale.

Täna ei ole efektiivset koolitust Infotehnoloogiateta võimalik ette kujutada. Infotehnoloogiaid hakkasin täiskasvanute koolitamises aktiivselt kasutama 2008.aastast ning iga aastaga avastan selles valdkonnas enda jaoks üha uusi võimalusi. 

Loenguteks ettevalmistamisel kasutan lisaks trükiväljaannetele kindlasti ka Internetist saadud materjale. Info otsingul suhtun kriitiliselt allikatesse, kasutan vaid usaldust väärivaid veebiressursse; materjalide kasutamisel viitan allikale. 

Iga õppeprogrammi jaoks loon presentatsiooni Microsoft Power Point ja Keynote programmide abil. Panen presentatsioonidesse vahele õppefilme või videoklipppe. See võimaldab huvituma panna, köita ja näidata loengus kasutavate materjali näiteid. 

E-posti teel suhtlen koolituskeskustega, tellijatega ja koolituses osalevatega. Vajadusel saadan õpilastele tundide materjalid või salvestan need elektroonilistele kandjatele.   

Viimase aasta jooksul on minu teadmised IT valdkonnas suuresti avardunud: 

  • COVID-19 seotud eriolukord ja karantiin kandsid online režiimi üle nii koolitussüsteemi, kui ka minu töö kliinikumis. Hakkasin korraldama patsientidele online nõustamisi. Õppisin selgeks videokonverentsid (osalejana) ja võin neid edaspidi kasutada. 
  • Andragoogika koolitus ja dokumentide ettevalmistus kvalifikatsioonikomisjonile ülevaatamiseks (e-portfoolio loomine) tõstsid samuti väga oluliselt minu digikompetentsust. 

COVID-19 seotud olukord näitas, kuivõrd tähtis on pedagoogide jaoks olla valmis (praktiliselt ja moraalselt) kaugkoolituseks, mistõttu on minu lähiplaanides õppida luua videokonverentse ja korraldada online proovikoolitus. Samuti tahan omandada Google-vormid küsitluste mugavamaks korraldamiseks. 

Digikompetentsi pideva tõstmise vajadust kaasaegses maailmas võib väljendada Alice sõnadega kuulsast L.Carroll raamatust

"Tuleb joosta kõigest väest, et vaid kohale jääda."