Kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas.

Koolitusi korraldan vene keeles. Vene keel on minu emakeel, selles keeles õppisin koolis ja ülikoolis. Räägin ja kirjutan vigadeta. 

Koolituse korraldamise käigus kontrollin oma kõne tempot ja tugevust, kasutan korrektselt termineid, püüan rääkida täislausetega, ei kasuta jämedaid väljendeid. Vahest märkan endas, et hakkan rääkima väga kiiresti ja emotsionaalselt. Nähes, et kuulajad ei jõua järgi – aeglustan kõnet. 

Õppematerjalide (presentatsioonide) koostamisel kontrollin tekste, et nendes ei oleks grammatikavigasid. 

Minu töö spetsiifika seisneb selles, et korraldan koolitusi kõige erinevamatele rühmadele. Paindlikult kohandun koolitavate eripäradega. Vajadusel suudan selgitada keerulist materjali lihtsas keeles (näiteks kui loen tugiisikutele “Kliinilise psühholoogia” kursust). 

Kahjuks on minu eest keel nõrk. 2016.aastal sain B1 kategooria. Võimalusel püüan oma keeletundmist erinevatel viisidel toetada: pean kirjavahetust oma õpetajaga, loen eestikeelseid ajakirju, vaatan telesaateid. 

Diplomid Keeleoskus: