Koostab ja/või kohandab õppematerjale, lähtudes õppekavast või koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest. Viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi.

Iga õppeprogrammi kohta koostan vajaliku õppematerjali loengutele, praktilistele ja diagnostilistele plokkidele.

Loengumaterjali (teoreetilist) vormistan tavaliselt presentatsioonina, mida demonstreerin loengute läbiviimise ajal. Vajadusel trükin välja ja jagan seda materjali koolitavatele või siis saadan materjali e-postile. Presentatsioonide koostamisel avaldan alati kasutatud allikate loetelu.

„Kliinilise psühholoogia“ programmi põhjal õppivatele, milles kasutatakse hulgaliselt keerulist oskussõnavara, valmistasin ette „väikse sõnastiku“ – lahtimõtestatud oskussõnavara loetelu ning jagan need osalejatele.

Koolituse praktilises osas kasutan treeningutel sageli kohandatud („kergemaid“) psühhoterapeutiliste tehnikate variante:

  • Sageli ei taha inimesed nendele tundmatus rühmas endast rääkida. Kohandasin ühe sümboldraama psühhoteraapiast võetud harjutuse. Palun joonistada lille ja seda kirjeldada. Läbi identifitseerimismehhanismi räägib osaleja julgelt endast. (Sümboldraamas kasutatakse seda harjutust patsiendi sisekonflikti väljaselgitamiseks, mina aga kasutan seda rühmas osalejate enese presentatsiooniks ja sõbraliku õhkkonna loomiseks.
  • Kui minu eesmärgiks on õpetada enesereguleerimise meetodeid, võtan psühhoteraapiast erinevaid tehnikaid – näiteks lõõgastustehnikaid.
  • Sageli kasutan „Balinti rühma“ kohandatud varianti. Originaalis on see range struktuuri ja korraldamismetoodikaga supervisioonrühm. Kohandasin selle meetodi ja kasutan seda edukalt erialase stressi alandamise treeningul koolitatavate keeruliste töösituatsioonide analüüsiks.

Oma tundides, väljaarvatud loengutes ja praktilistes ülesannetes, kasutan erinevaid psühhodiagnostilisi metoodikaid. Diagnostikat valin oma kliinilisele kogemusele tuginedes. Kasutan vaid erialaseid, teaduslikke, efektiivseid metoodikaid. Nende valikul pean silmas, et need ei oleks eriti pikad ning oleks arusaadavad.